Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01, OP ĽZ 2017/3.2.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/02 v Bratislave

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01, OP ĽZ 2017/3.2.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/02 v Bratislave

 

 

 

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  

si Vás dovoľuje pozvať na

INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV v Bratislave

v rámci výziev:

 

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA:

  • streda 29. novembra 2017 o 9,00 hod., v priestoroch Implementačnej agentúry MPSVR SR, Nevädzová 5, 821 01  Bratislava vo veľkej zasadačke IA č. 402 na 3. poschodí

 

PROGRAM SEMINÁRA

8,30 – 9,00                                          REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01

9,00                                                      OTVORENIE SEMINÁRA 

9,00 – 10,00                                       PREZENTÁCIA výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01: 

Základné informácie o výzve 

Podmienky poskytnutia príspevku

10,00 – 10,30                                     DISKUSIA, KONZULTÁCIE

10,30 – 11,00                                     PRESTÁVKA

     REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

11,00 – 12,00                                     PRÍRUČKA PRE  ŽIADATEĽA o nenávratný finančný príspevok 

12,00 – 12,30                                     PRESTÁVKA

12,30                                                   OTVORENIE SEMINÁRA

12,30 – 14,00                                     PREZENTÁCIA výziev č. OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01:

  Základné informácie o výzve

Podmienky poskytnutia príspevku

14,00 – 14,30                                     DISKUSIA, KONZULTÁCIE

14,30      ZÁVER

 

V prípade záujmu zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk . Prosím, uveďte Vaše meno, priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, termín a mesto konania odborného seminára. V predmete e-mailu uveďte „IS BRATISLAVA". Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno miesto konania. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. Prihlasovanie je možné v termíne do 24. 11. 2017. 

Prípadné podnety/ otázky k tematickým okruhom zašlite na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.skRadi Vám na ne odpovieme počas seminára v rámci prezentácie či diskusie.