Dizajn bez nazvu Aktuality » Informačný deň pre sociálnych podnikateľov v Trnave

Informačný deň pre sociálnych podnikateľov v Trnave

Pozývame Vás na Informačný deň pre podnikateľov v sociálnej ekonomike, ktorý sa uskutoční prezenčnou formou dňa 22.07.2021 od 10:00 – 12:00.

Cieľom podujatia je novým záujemcom o podnikanie priblížiť postup založenia a fungovania sociálneho podniku. Existujúce sociálne podniky na ňom získajú informácie o aktuálnych možnostiach bezplatného poradenstva v oblasti sociálneho podnikania, či podnety pre rozvoj svojich aktivít.

Regionálne centrum sociálnej ekonomiky pre Trnavský kraj ho spoločne s NPC organizuje s cieľom podtitulu podujatia: „Vy pomáhate iným – my pomáhame vám“.

Podujatie je bezplatné a koná sa v priestoroch Národného podnikateľského centra (NPC) na adrese Piešťanská 8188/3 (Business centrum) v Trnave.

Program

 

ISE grafika - postavicky drziace sa za ruky