Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informačný seminár pre žiadateľov v priestoroch IA MPSVR SR

Informačný seminár pre žiadateľov v priestoroch IA MPSVR SR

 

Dňa 16. februára 2017 usporiadala Implementačná agentúra MPSVR SR v poradí štvrtý informačný seminár pre žiadateľov v rámci Operačného proagramu Ľudské zdroje. Obsah seminára bol zameraný na výklad výzvy č.  OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01  a výklad Príručky pre žiadateľa o NFPInformačný seminár sa konal v priestoroch Implementačnej agentúry MPSVR SR na Špitálskej ulici.


 Cieľom informačného seminára bolo poskytnúť účastníkom dôležité informácie a poradenstvo priamo na mieste, poskytnúť odpovede na otázky o tom ako sa správne a bezproblémovo orientovať v jednotlivých vyhlásených výzvach, aké sú kritériá oprávnených žiadateľov a v neposlednom rade, v rámci každej prezentácie, odpovedať na konkrétne a špecifické otázky každého účastníka. Cieľom bolo poskytnúť aj dôležité informácie, ktoré súvisia s procesom predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok a prispieť tak ku zvýšeniu kvality predkladaných projektov.

 

 

Obsahovú časť výzvy na informačnom semináre zabezpečili:

Ing. Dušan Grexa, IA MPSVR SR, vedúci oddelenia implementácie 2

Mgr. Iveta Ďuricová, IA MPSVR SR, vedúca oddelenia implementácie 3

Mgr. Magdaléna Sadovská, IA MPSVR SR, projektová manažérka

 

Zároveň náležitú pomoc pri zodpovedaní otázok počas informačného seminára poskytli:

Ing. Dušan Dudík, IA MPSVR SR, metodik

Ing. Gabriela Steinerová, IA MPSVR SR, metodička

 

 

Na informačnom seminári sa zúčastnilo celkom 14 účastníkov/ 13 potenciálnych žiadateľov.

 

Prezentácie informačných seminárov:

Príručka pre žiadateľa o NFP  (Formát pptx, 706 kB)

Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce (Formát pptx, 752 kB)