Dizajn bez nazvu Aktuality » Informačné semináre pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

Informačné semináre pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

 

 

 

 

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  si Vás dovoľuje

pozvať na

Informačné semináre (IS) pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

 

Termíny a miesta konania (konkrétne adresy bude upresnené):

 

- v stredu 20. 2. 2019 o 09:30 hod. v Žiline ( Kongresová sála úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina)


- v utorok 26. 2. 2019 09:30  hod. v  Prešove (Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, veľká zasadačka, 2. poschodie)

 

- v utorok 5. 3. 2019 o 09:30 hod. v Bratislave (IA MPSVR SR, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, veľká zasadačka, 3.poschodie)

 

- v štvrtok 14. 3. 2019 o 09:30  hod. v Nitre (Agroinštitút, Akademická 4, 949 01 Nitra, kongresová sála )


PROGRAM INFORMAČNÉHO SEMINÁRA:*

09:30 – 10:00                                     REGISTRÁCIA   

10:00 – 10:05                                     OTVORENIE SEMINÁRA

10:05 – 10:10                                     PREZENTÁCIA IPC

10:10 – 11:00                                     PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA  NFP APLIKOVANÁ NA  PROCES IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOV ZAPOJENÝCH DO VÝZVY OP ĽZ  DOP 2018/4.2.1./01   PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY prezentácia (PDF 829 kB)

11:00 – 11:30                                     DISKUSIA: KONZULTÁCIE

11:30 – 12:00                                     PRESTÁVKA

12:00 – 13:00                                     DISKUSIA: KONZULTÁCIE

13:00 - 13:20                                      MANUÁL PRE INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIU prezentácia (PDF 899 kB)

13:20 – 13:40                                     DISKUSIA: KONZULTÁCIE

 

13:40                                                    ZÁVER 

* zmena programu vyhradená

V prípade záujmu sa zaregistrujte TU v termíne do 17. 2. 2019 (v prípade IS vo februári) alebo v termíne do 28.2.2019 (v prípade IS v marci). Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. 

Prípadné podnety/ otázky k tematickým okruhom zašlite na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk. Radi Vám na ne odpovieme počas seminára v rámci prezentácie či diskusie. 

 


 

Question Type
 
 
 
Multiple choice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Add option
or
ADD "OTHER"