Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informačné semináre pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

Informačné semináre pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

 

 

 

 

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  

 

pozýva prijímateľov na

 

INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE PRIJÍMATEĽOV, prioritne zapojených do výzvy 

OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest 

Informačné semináre sú bezplatné.

Termíny: 

  11.9.2019 o 09:30 hod.  v Košiciach (Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, miestnosť č. 310)

 12.9.2019 o 09:30 hod. v Prešove (Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám. mieru 2)

 16.9.2019 o 09:30 hod.  v Nitre (Agroinštitút, Akademická 4, prednášková miestnosť A2) 

 19.9.2019 o 09:30 hod.  v Banskej Bystrici (Mestský úrad, Československej armády 26, veľká sieň - 1. poschodie) 

 25.9.2019 o 09:30 hod.   v Trenčíne (Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, kongresová sála- 2.poschodie) 

 27.9.2019 o 09:30 hod.  v Trnave (Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, kongresová sála) - zrušený z dôvodu nízkeho počtu prihlásených účastníkov

 2.10.2019 o 09:30 hod.  v Žiline (Veľká zasadačka, Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48

 

 PROGRAM INFORMAČNÉHO SEMINÁRA:*

 09:30 – 10:00                                     REGISTRÁCIA   

 10:00 – 10:05                                     OTVORENIE SEMINÁRA

10:10 – 11:00                                     PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA  NFP a PROCES IMPLEMENTÁCIE  prezentácia (PDF 937 kB)

 11:00 – 11:30                                     DISKUSIA

 11:30 – 12:00                                     PRESTÁVKA

 12:00 – 13:00                                     DISKUSIA: KONZULTÁCIE

 13:00 - 13:20                                      MANUÁL PRE INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIU prezentácia (PDF 899 kB)

13:20 – 14:00                                     DISKUSIA

 14:00                                                    ZÁVER 

 * zmena programu vyhradená

 V prípade záujmu sa zaregistrujte TU v termíne do 25.8.2019. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci, pričom informačný seminár je bezplatný.

 


 

Question Type
 
 
 
Multiple choice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Add option
or
ADD "OTHER"