Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

 

 

 

 

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  si Vás dovoľuje

pozvať na

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR (IS) PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

 

Termíny a miesta konania (konkrétna adresa bude upresnená):

- v stredu 21. 11. 2018 09:30  hod. v Košiciach (Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5)

- v štvrtok  22. 11. 2018 o 09:30 hod. v Žiline (klVeľká zasadačka, Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48)

- v stredu 28. 11. 2018 o 09:30  hod. v Banskej Bystrici (budova Mestského úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, zasadačka č.290 na 2. poschodí, Československej armády 26)

- v štvrtok 29. 11. 2018 o 09:30  hod. v Trnave  (kongresová miestnosť Úradu Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10)


PROGRAM INFORMAČNÉHO SEMINÁRA:

09:30 – 10:00                                     REGISTRÁCIA  

10:00 – 10:05                                     OTVORENIE SEMINÁRA

10:05 – 10:15                                     PREZENTÁCIA IPC

10:10 – 11:00                                     PREZENTÁCIA výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 

-          Základné informácie o výzve 

-          Podmienky poskytnutia príspevku 

11:00 – 11:30                                     DISKUSIA: KONZULTÁCIE

11:30 – 12:00                                     PRESTÁVKA

12:00 – 13:00                                     PRÍRUČKA PRE  ŽIADATEĽA o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4)Programové obdobie 2014 – 2020  

13:00 – 13:30                                     DISKUSIA: KONZULTÁCIE

13:30                                                    ZÁVER

 

 

 

Informačný seminár sa v danom meste bude konať, v prípade ak sa naň zaregistruje viac ako 20 záujemcov. V prípade záujmu sa zaregistrujte TU v termíne do 19. 11. 2018. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. 

Prípadné podnety/ otázky k tematickým okruhom zašlite na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk. Radi Vám na ne odpovieme počas seminára v rámci prezentácie či diskusie.