Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informačné semináre k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Informačné semináre k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje nformačné semináre k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej aj "NP TOS"), realizovaného v rámci operačného programu Ľudské zdroje, financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Zámerom projektu je podporiť vznik a dostupnosť opatrovateľskej služby v obciach do 1 000 obyvateľov.

Seminár je jednou z aktivít NP TOS a je určený pre zástupcov obcí do 1000 obyvateľov.

 

Informačné semináre sa uskutočnia  v týchto mestách:

termín / mesto

12.09. – Žilina - Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48

13.09. – Trenčín - Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A

23.09. – Trnava - Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10

01.10. – Košice - Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1

02.10. – Prešov - Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie Mieru 2

07.10. – Banská Bystrica - Mestský Úrad ul. Československej armády 26

08.10. – Nitra - Agroinštitút Nitra, Akademická 4

Obce sa budú môcť prihlasovať cez el.  formulár, po kliknutí na link TU

 

Predbežný program:

09:30 Registrácia             

10:00 Otvorenie seminára              

10:10 Prezentácia Informačno-poradenského centra pre EŠIF               

10:30 Národný projekt Podpora rozvoja a  dostupnosti  terénnej  opatrovateľskej služby ako nástroj na podporu opatrovateľskej služby v obciach do 1000 obyvateľov       11:00    NP TOS –  predstavenie základných dokumentov pre zapojenie sa do NP TOS  pre čerpanie finančných  prostriedkov  

   12:00 Občerstvenie                              

 12:30 Diskusia                        

14:00 Diskusia, záver