O agentúre » Aktuality » Informačné semináre k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Informačné semináre k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje sériu informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej aj "NP TOS"), realizovaného v rámci operačného programu Ľudské zdroje, financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Zámerom projektu je podporiť vznik a dostupnosť opatrovateľskej služby v obciach do 1 000 obyvateľov.

Cieľom informačného seminára je predstaviť aktivity a možnosť zapojiť sa do nového národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby realizovaného v rámci operačného programu Ľudské zdroje, financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

V prípade záujmu  zúčastniť sa tohto seminára, prosím vyplňte priložený prihlasovací formulár. Termín a miesto konania bude možné zvoliť v prihlasovacom formulári, ktorý je dostupný na linku TU

Termín a miesto konania:

12.09. – Žilina - Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48

13.09. – Trenčín - Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A

23.09. – Trnava - Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10

01.10. – Košice - Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1

02.10. – Prešov - Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie Mieru 2

07.10. – Banská Bystrica - Mestský Úrad ul. Československej armády 26

08.10. – Nitra - Agroinštitút Nitra, Akademická 4

Predbežný program Informačného seminára:

  9:30     Registrácia

 10:00      Otvorenie seminára 

 10:10 Prezentácia IPC     

10:30    Prezentácia národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby ako nástroj na podporu opatrovateľskej služby v obciach do 1000 obyvateľov 

11:00   NP TOS- predstavenie základných dokumentov pre zapojenie sa do NP TOS pre čerpanie finančných prostriedkov            

12:00     Prestávka na občerstvenie

od 12:30     Diskusia

po 14:00     záver