Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

Informácia o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

IA MPSVR informuje, že dňa 20.9.2018 bola na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: https://www.mpsvr.sk/sk/esf/ zverejnená Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF.