Dizajn bez nazvu Aktuality » Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom "Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí". Výzva je vyhlásená od 13. 12. 2016

Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

- Termín uzavretia 1. kola 22. 02. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 21. 04. 2017

- Termín uzavretia 3. kola 23. 06. 2017

Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR - znenie výzvy