Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ 2017/4.1.2/02

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom "Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím" . Výzva je vyhlásená od 03. 11. 2016. 

Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

- Termín uzavretia 1. kola 28. 02. 2018

- Termín uzavretia 2. kola 31. 05. 2018

- Termín uzavretia 3. kola 31. 08. 2018

Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR - znenie výzvy