Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom "Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II". Výzva je vyhlásená od 26. 02. 2018

Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

- Termín uzavretia 1. kola 23. 04. 2018

- Termín uzavretia 2. kola 14. 08. 2018

- Termín uzavretia 3. kola 14. 11. 2018

Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR - znenie výzvy

Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce