Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom "Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením".

Výzva je vyhlásená ako uzavretá výzva od 09.10.2017 do 02.04.2018.

Termíny uzavretia výzvy: 02.04.2018

Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR - znenie výzvy

Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce