Dizajn bez nazvu Aktuality » Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom "Rozvoj sektorových zručností". Výzva je vyhlásená od 21. 12. 2017

Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

Termín uzavretia 1. kola –  23.03.2018

Termín uzavretia 2. kola –  13.06.2018

Termín uzavretia 3. kola –  13.09.2018

Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR - znenie výzvy