Dizajn bez nazvu Aktuality » Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom "Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie". Výzva je vyhlásená od 28. 04. 2017

Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

- Termín uzavretia 1. kola 14.07.2017

- Termín uzavretia 2. kola 06.10.2017

- Termín uzavretia 3. kola 12.01.2018

Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR - znenie výzvy

Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce