Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia 6. kola je stanovený na 31.07.2019. 

Znenie výzvy:  Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (formát PDF, 571 kB)

Znenie výzvy so sledovaním zmien:  Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (formát PDF 574kB) 

Stručný opis výzvy  (Formát PDF, 405 kB)