Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia 4. kola je stanovený na 22.02.2019

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (571 kB, PDF)

Znenie výzvy so sledovaním zmien: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (549 kB, PDF)