Dizajn bez nazvu Aktuality » Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP.

Termín uzavretia 7. kola je stanovený na 15.10.2019. 

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (formát PDF, 544 kB)

Stručný opis výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (formát PDF, 445 kB)

Znenie výzvy so sledovaním zmien: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (formát PDF, 566 kB)