Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života“, vo viac rozvinutých regiónoch, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia 4. kola je stanovený na 31.08.2018

Znenie výzvy: Výzva OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 (PDF 550 kB)

Znenie výzvy so sledovaním zmien: Výzva OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02_SZ (PDF 550 kB)