Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o stanovení ďalšieho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 - Rozvoj sektorových zručností

Informácia o stanovení ďalšieho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 - Rozvoj sektorových zručností

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať o určení nového termínu a kola výzvy, o termíne uzavretia 4. kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností .

Nové kolo a nový termín uzavretia 4. kola výzvy je stanovený na 14. 01. 2019.

Určenie nového kola výzvy sa nepovažuje za zmenu výzvy. 

Táto zmena je účinná od 24.08.2018 a nemá dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred termínom 24.08.2018.

 

Znenie výzvy:  Vyzva OP LZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (formát PDF, 595 kB)

Znenie výzvy so sledovaním zmien: Vyzva OP LZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01_SZ (formát PDF, 595 kB)

Stručný opis výzvy (formát PDF, 428 kB)