Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o sťahovaní

Informácia o sťahovaní

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 26. 06. – 09. 07. 2017 bude prebiehať sťahovanie Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR do nových priestorov. Sídlo IA MPSVR SR zostáva naďalej nezmenené, a to Špitálska 6, 814 55  Bratislava.

  • Nová doručovacia adresa Implementačnej agentúry MPSVR SR je Nevädzova 5, 814 55  Bratislava. Poštové smerovacie číslo doručovacej adresy zostáva nezmenené – 814 55. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nová doručovacia adresa bude aktuálna od 01. 07. 2017.

Všetky ďalšie súvisiace informácie budú zverejnené na webovom sídle ia.gov.sk v aktualitách (napríklad aj telefonické kontakty na sekretariát a jednotlivé odbory). Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť na dočasné odpojenie pevných liniek počas doby sťahovania.