Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len „výzva“).

Predmetná výzva sa uzatvorí dňom uzatvorenia 6. kola výzvy, t. j. termín uzavretia 6. kola – 29.11.2019 zároveň predstavuje termín uzatvorenia výzvy.