Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01  „Rozvoj sektorových zručností“ (ďalej len „výzva“). Predmetná výzva sa uzatvorí dňom uzatvorenia 5. kola výzvy.

Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadostí o NFP sa mení termín uzavretia 5. kola na 02.05.2019. Tento termín zároveň predstavuje uzatvorenie výzvy.

 

Uzatvorenie výzvy, ako aj aktualizácia kola výzvy, nemá dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred termínom 02.04.2019.