Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia k zavedeniu telefonických konzultačných hodín medzi žiadateľom/prijímateľom a projektovým manažérom v rámci dopytovo-orientovaných projektov

Informácia k zavedeniu telefonických konzultačných hodín medzi žiadateľom/prijímateľom a projektovým manažérom v rámci dopytovo-orientovaných projektov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov a prijímateľov, že došlo k zavedeniu telefonických konzultačných hodín medzi žiadateľom/prijímateľom a projektovým manažérov v rámci dopytovo-orientovaných projektov, a to nasledovne:

- v pondelok až štvrtok budú konzultačné hodiny od 13.00 hod. do 15.00 hod.

- v piatok budú konzultačné hodiny od 13.00 hod. do 14.00 hod.

Odporúčame žiadateľom a prijímateľom, aby v prípade potreby využili e-mailovú komunikáciu, pričom e-mail adresujú na projektového manažéra a vedúceho zamestnanca.