Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o prečerpaní alokácií dopytom ŽoNFP predložených v rámci 1.kola výzvy

Informácia o prečerpaní alokácií dopytom ŽoNFP predložených v rámci 1.kola výzvy

IA MPSVR SR informuje o prečerpaní alokácií dopytom ŽoNFP predložených v rámci 1. kola výzvy Podpora opatrovateľskej služby - OP ĽZ DOP 2018/4.2.1./01.

 

Samosprávny kraj Alokácia kraj Žiadaná suma NFP Žiadaná suma EÚ zdroj Disponibilná alokácia za zdroj EÚ
Bratislavský kraj 1 750 000,00 € 4 260 966,88  2 130 483,44  - 380 483,44 
Banskobystrický kraj 4 384 000,00  9 971 592,56  8 475 853,68  - 4 091 853,68 
Košický kraj 5 382 000,00  6 605 911,10  5 615 024,44  - 233 024,44 
Nitriansky kraj 4 581 000,00  8 816 767,96  7 494 252,77  - 2 913 252,77 
Prešovský kraj 5 548 000,00  8 582 561,23  7 295 177,05  - 1 747 177,05 
Trenčiansky kraj 3 963 000,00  10 716 744,28  9 109 232,64  - 5 146 232,64 
Trnavský kraj 3 786 000,00  7 064 594,10  6 004 904,99  - 2 218 904,99 
Žilinský kraj 4 656 000,00  15 232 780,00  12 947 863,00  - 8 291 863,00 
  34 050 000,00  71 251 918,11  59 072 792,01  - 25 022 792,01