Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Dobré veci prichádzajú pomaly

Dobré veci prichádzajú pomaly

 

Aj vy si niekedy kladiete otázku Prečo mám bežať? Beh si môžete užívať pri východe či západe slnka. V lete, zime, daždi... Môžete sa naháňať s vetrom alebo krokomerom. Beh vám dovolí vychutnať si zbiehanie z kopcov, ale aj trápenie sa pri výbehu na vrchol. Dovolí vám vychutnať si nebo, hmlu v nížinách aj ticho noci. Vždy bude niečím výnimočný a iný. My bežíme pre vás beh plný výziev. Spoločným úsilím pomáhame všetkým tým, ktorí to najviac potrebujú.

 

Človeče, dnes trochu zomrieme.

Tieto slová povedal Emil Zátopek, štvornásobný olympijský víťaz vo vytrvalostnom behu, pred štartom svojho olympijského maratónu. Aj tento rok tím IA runners, teda šestnásti odvážlivci reprezentujúci  Implementačnú agentúru MPSVR SR, budú prekonávať samých seba na najdlhšom štafetovom behu na Slovensku, ktorého trasa vedie z Košíc do Bratislavy,  čo znamená 534 km.

Rozhodli sme sa bežať naprieč celým Slovenskom. Chceme podporiť prácu našich kolegov  v rámci národných projektov a rovnako prijímateľov nenávratného finančného príspevku, ktorí pracujú priamo v terénne a symbolicky sa im chceme poďakovať za ich prácu. Tak ako oni zvládajú náročné situácie s ľuďmi - klientmi, aj my chceme prekonať aj náročné chvíle a prekážky, ktoré nás na tomto behu čakajú.

Implementačná agentúra MPSVR SR realizuje s finančnou podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu projekty  zamerané na  sociálne začleňovanie a zamestnanosť. V rámci dopytovo-orientovaných a národných projektov podporuje organizácie, ktoré pomáhajú  osobám ohrozených rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia začleniť sa do spoločnosti a  rozvíjať ich potenciál v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti.

 

Kde nás stretnete?

 

Na trati

Beh sa uskutoční cez víkend 1. - 3. júna 2018 so štartom na Hlavnej ulici v Košiciach. Pôjdeme cez 97 miest a obcí ako napríklad Levoča, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Rajecké Teplice, Trenčín s cieľom v Bratislave na Hviezdoslavovom nábreží. Všetky trate, kadiaľ naši IA runners pobežia sú dostupné na webovom sídle organizátora behu https://therun.sk/propozicie#segment-1 . Budeme veľmi radi, ak nás prídete priamo na trať aj podporiť.

 

Na informačnom dni s Implementačnou agentúrou

Súčasťou aktivít bude aj Informačný deň s Implementačnou agentúrou. Informačný deň sa uskutoční dňa 01. júna 2018, kde budú zástupcami Implementačnej agentúry MPSVR SR a Informačno-poradenského centra pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja účastníkom predstavené aktuálne možnosti predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dopytovo orientované projekty v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Zároveň budú zo strany Informačno-poradenského centra pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja prezentované aj ďalšie možnosti získania finančných prostriedkov z iných operačných programov. 

 

Na detskom behu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí budú bežcov na štarte, 1. júna 2018, podporovať a na prvých 100 m po štarte aj vyprevádzať žiaci zo základných škôl počas minibehu PEPCO RUN. Hlavnou myšlienkou detských pretekov je vzbudiť v deťoch záujem o zdravý pohyb vonku. Tím IA runners bude pomáhať s organizovaním detského behu a ako svojich favoritov si vybral deti zo Strediska krízovej intervencie na Adlerovej ulici 4 v Košiciach. Spolu s týmito deťmi sa vrátime do detských čias a to nielen behom, ale aj kreslením na chodník, či skákaním cez švihadlo.

 

 V zapojených subjektoch

Predstavitelia  Implementačnej agentúry MPSV SR plánujú počas behu navštíviť mestá a obce, kde sa chcú aj osobne poďakovať  za náročnú prácu v rámci národných projektov Terénna sociálna práca v obciach I a Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.

 

Na oslavách Medzinárodného dňa detí

Beh z Košíc do Bratislavy začína presne na krásny sviatok detí, preto sa chceme spojiť s našimi obcami s cieľom urobiť deťom radosť a pripraviť pre ne zábavu. Je to najobľúbenejší sviatok na svete, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách a my nebudeme výnimkou.

 

Na facebooku

Sledujte výkony nášho tímu IA runners aj na www.facebook.com/iampsvr/. Zároveň vás aj trošku zabavíme a odmeníme. Vytvoríme spolu posolstvo behu. Nositeľmi jednotlivých indícií budú naši bežci na vybraných tratiach. V nedeľu, 3.6.2018, už budeme spolu s vami vedieť posolstvo behu. Jedného z vás, kto sa aktívne do hádania zapojí, odmeníme vecnou cenou. Všetky informácie budeme pridávať na facebook, preto nás sledujte už dnes.

 

 

Vieme, že robíte dobré veci a dobré veci prichádzajú pomaly

- hlavne v behoch na dlhé trate.

Tak preto bežíme.