Dizajn bez nazvu Aktuality » Dňa 18. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár PRE PRIJÍMATEĽOV NFP a ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV v Bratislave

Dňa 18. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár PRE PRIJÍMATEĽOV NFP a ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV v Bratislave

 

 

 

 

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR


 si Vás dovoľuje pozvať  na

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV NFP a ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV

 

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA INFORMAČNÉHO SEMINÁRA:

  • streda 18. apríla 2018 o 10,00 hod., v priestoroch IA MPSVR SR, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, 3. poschodie – zasadacia miestnosť č. 403

 

PROGRAM INFORMAČNÉHO SEMINÁRA:

 -          Príručka pre prijímateľa NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4

-          Zmluva o poskytnutí NFP

-          Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF

 

 Pozvánka platí pre dve osoby. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 16. 04. 2018.

Prípadné podnety, otázky k tematickým okruhom programu zašlite, prosím, na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.skRadi Vám na ne odpovieme počas informačného seminára. 

 

 PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR