Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Dňa 04. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 v Košiciach

Dňa 04. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 v Košiciach

 

 

 

 

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  

v spolupráci s 

Informačno-poradenským centrom Košického samosprávneho kraja pre EŠIF

si Vás dovoľujú pozvať na

INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV v Košiciach 

k výzve:

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA:

  • streda 04. apríla 2018 o 10,00 hod., v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, 042 66 Košice 

 

PROGRAM SEMINÁRA

9,30 – 10,00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

10,00 OTVORENIE SEMINÁRA a PREZENTÁCIA IPC

10,00 – 11,00 PREZENTÁCIA výzvy č. OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01: 

Základné informácie o výzve 

Podmienky poskytnutia príspevku

11,00 – 11,30 DISKUSIA, KONZULTÁCIE

11,30 – 12,00 PRESTÁVKA

12,00 – 13,00 PRÍRUČKA PRE  ŽIADATEĽA o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4)Programové obdobie 2014 – 2020  

13,00 – 13,30 DISKUSIA, KONZULTÁCIE

13,30 ZÁVER 

 

Prezentácie: 

*doplníme

 

V prípade záujmu zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk . Prosím, uveďte Vaše meno, priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, termín a mesto konania odborného seminára. V predmete e-mailu uveďte „IS KOŠICE". Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno miesto konania. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do  02.04.2018.

 Prípadné podnety/ otázky k tematickým okruhom zašlite na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.skRadi Vám na ne odpovieme počas seminára v rámci prezentácie či diskusie.