Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Aktualizácia Zmluvy o poskytnutí NFP

Aktualizácia Zmluvy o poskytnutí NFP

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti niektorých článkov zákona o registri partnerov verejného sektora došlo dňa 30. 08. 2017 k aktualizácii Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP v aktuálnej verzii