Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o zverejnení Indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2019

Informácia o zverejnení Indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2019

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o zverejnení indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj "IHV") na obdobie január 2019 až december 2019.  (PDF 390 kB) Uvedený IHV vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré je riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje. 

Pre rok 2018 zostáva naďalej platný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na obdobie január 2018 - december 2018. (PDF 412 kB)