Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Ako správne implementovať projekt: Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

Ako správne implementovať projekt: Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

 

 

 

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  

 

pozýva prijímateľov na

 

 Ako správne implementovať projekt: Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

Informačný seminár je bezplatný.

Termín: 

  11.12.2019 o 08:30 hod.  v Trenčíne (Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, kongresová sála - 2.poschodie) 

 

 PROGRAM INFORMAČNÉHO SEMINÁRA:*

  08:30 – 09:00                                                    REGISTRÁCIA   

  09:00 – 09:05                                                    OTVORENIE SEMINÁRA

09:10 – 10:30                                                     PROCES IMPLEMENTÁCIE: Ako správne implementovať projekt v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1./01 

 10:30 – 11:00                                                     PRESTÁVKA

11:00 – 12:00                                                     PROCES IMPLEMENTÁCIE: Ako správne implementovať projekt v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1./01  

12:00 - 13:00                                               DISKUSIA 

13:00                                                                   ZÁVER 

 * zmena programu vyhradená

 V prípade záujmu sa zaregistrujtehttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm1Ofw7M-2m-_6bfWnfyngSEtovW9DjUJRM1Aa19Dy5ujWKA/viewform?usp=sf_link

  v termíne do 28.11.2019 (vrátene, do 23:59 hod) Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci, pričom informačný seminár je bezplatný.

 

Na základe odozvy, záujmu, je pravdepodobné, že IA MPSVR SR zorganizuje takéto informačné semináre k danej výzve začiatkom roka 2020 aj v iných mestách.

 


 

Question Type
 
 
 
Multiple choice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Add option
or
ADD "OTHER"