Štandardy a metodiky KC, NDC, NSSDR
Záchranný kruh v Piešťanoch.
Bežali sme pre vás aj v roku 2018
Nadácia Orange udelila veľkú poctu dobrým skutkom
Ako sa športom a hudbou spojili dva svety
Od informácií k motivácii alebo národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (NP PVSSKIKÚ) – odkiaľ, kde a kam.
Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením, a to prostredníctvom podpory profesionalizácie vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (Komunitných centier, ... Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Ako sa zapojiť?

Spôsob podávania žiadostí a uzatvorenia zmluvy o spolupráci s IAMPSVR SR.

Dokumenty

Príručka a ďalšie materiály.