Štandardy a metodiky KC, NDC, NSSDR
Záchranný kruh v Piešťanoch.
Bežali sme pre vás aj v roku 2018
Nadácia Orange udelila veľkú poctu dobrým skutkom
Ako sa športom a hudbou spojili dva svety
Od informácií k motivácii alebo národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (NP PVSSKIKÚ) – odkiaľ, kde a kam.
Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením, a to prostredníctvom podpory profesionalizácie vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (Komunitných centier, Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Práca komunitného centra Kojatice

Publikované štvrtok, 8 február 2018

Aktuality

Informácie o prebiehajúcich aktivitách.