Domov » Kontakt

Kontakt

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Adresa sídla: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Nevädzová 5, 814 55  Bratislava

Projektový tím: 

Pozícia Meno a priezvisko E-mail Telefónne číslo
Projektová manažérka Mgr. Aneta Daňková aneta.dankova@ia.gov.sk +421 2 2043 1310
Asistentka   projektovej         manažérky Alexandra Boľoš  alexandra.bolos@ia.gov.sk +421 2 2043 1420
Hlavná koordinátorka/metodička Mgr. Jana Pomsárová jana.pomsarova@ia.gov.sk +421 2 2043 1411
Hlavný koordinátor/metodik Mgr. Daniel Ščigulinský daniel.scigulinsky@ia.gov.sk +421 2 2043 1411
Hlavná koordinátorka/metodička Mgr. Martina Uríková martina.urikova@ia.gov.sk +421 2 2043 1411
Garantka odborných aktivít  PhDr. Soňa Holíková  sona.holikova@ia.gov.sk +421 2 2043 1310
Hlavná finančná manažérka Mgr. Marta Prokopová marta.prokopova@ia.gov.sk +421 2 2043 3415
Asistentka finančnej manažérky Bc. Barbora Ušiaková barbora.usiakova@ia.gov.sk +421 2 2043 1415
Finančný manažér Ing. Lukáš Burianek lukas.burianek@ia.gov.sk +421 2 2043 1410
Finančná manažérka Ing. Dušana Sivošová dusana.sivosova@ia.gov.sk +421 2 2043 1410
Asistentka finančnej manažérky Mgr. Petra Ráczová petra.raczova@ia.gov.sk +421 2 2043 1509
Asistentka finančnej manažérky Mgr. Tatiana Šuňalová tatiana.sunalova@ia.gov.sk +421 2 2043 1509
Manažérka pre monitoring a hodnotenie PhDr. Viktória Kopuničová, PhD. viktoria.kopunicova@ia.gov.sk


Regionálni koordinatori: 

Samosprávny kraj Meno a priezvisko E-mail Telefónne číslo
Prešovský samosprávny kraj Mgr. Anastazij Momot, PhD. anastazij.momot@ia.gov.sk +421 915 816 299
Košický samosprávny kraj Mgr. Radoslav Feri radoslav.feri@ia.gov.sk + 421 917 991 216
Banskobystrický samosprávny kraj PhDr. Dagmar Bellová, PhD. dagmar.bellova@ia.gov.sk +421 915 916 176
Banskobystrický samosprávny kraj Mgr. Maroš Oláh maros.olah@ia.gov.sk + 421 905 276 163
Žilinský/ Trenčiansky/

Banskobystrický samosprávny kraj

Mgr. Nikola Lorková nikola.lorkova@ia.gov.sk + 421 918 419 722
Košický/ Banskobystrický/Žilinský samosprávny kraj Mgr. Andrea Ďuránová andrea.duranova@ia.gov.sk + 421 917 991 268
Trnavský/ Trenčiansky/

Bratislavský samosprávny kraj

Mgr. Renáta Zelezníková renata.zeleznikova@ia.gov.sk ++ 421 918 591 337
Nitriansky samosprávny kraj Mgr. Oľga Ádámová olga.adamova@ia.gov.sk + 421 917 991 274
Prešovský samosprávny kraj PhDr. Kamil Fečko kamil.fecko@ia.gov.sk   + 421 917 991 269