EnglishSlovak

OZNÁMENIA A INTERNÉ VÝZVY

K termínu uzávierky 18.11.2019 bolo zo strany obcí a MVO predložených 219 žiadostí o zapojenie sa do NP TSP II. IA MPSVR SR overila splnenie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie