EnglishSlovak

OZNÁMENIA A INTERNÉ VÝZVY

a Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje v rámci implementácie NP TSP II Internú výzvu na predkladanie žiadostí o podporu

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje Internú výzvu na predkladanie žiadostí o navýšenie počtu pozícií terénneho sociálneho pracovníka

IA MPSVR SR zverejňuje internú výzvu pre zapojené subjekty v rámci implementácie NP TSP II, ktorá je zameraná na podporu odborných činností nadväzujúcich na terénnu sociálnu prácu.Interná výzva je otvorená výlučne len pre subjekty, ktoré už v rámci NP TSP II realizujú terénnu sociálnu prácu prostredníctvom TSP príp. TP. Termín uzávierky pre predloženie žiadostí je 29. január 2021.