EnglishSlovak

Sociálne služby kvalitnejšie

Semináre

IMPLEA v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb realizuje odborné semináre zamerané na rozvoj kompetencií manažmentu a odborných zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb v procese implementácie štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb do praxe v súlade so zákonom o sociálnych službách.

Vzhľadom na legislatívne zmeny (prijatie zákona o inšpekcii v sociálnych veciach) a požiadavky poskytovateľov sociálnych služieb sa poskytujú nasledovné 4 typy odborných seminárov:

Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb  – dvojdňový seminár:

 • „Všeobecný / základný“ seminár je zameraný  na implementáciu štandardov kvality podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách v súlade so zákonom o inšpekcii v sociálnych veciach.

Nové kritéria v štandardoch kvality  – jednodňový seminár:

 • Seminár je zameraný na legislatívne zmeny podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách v súlade so zákonom o inšpekcii v sociálnych veciach.

Základné ľudské práva a slobody ako súčasť štandardov kvality – dvojdňový seminár:

 • „Špecializovaný“ seminár zameraný na oblasť ľudských práv a slobôd pri poskytovaní sociálnych služieb s dôrazom na uplatňovanie ľudsko-právnej optiky, rešpektovanie prirodzenej ľudskej dôstojnosti každého človeka v súlade so zákonom 448/2008 Z. z.

Vybrané procedurálne štandardy kvality – dvojdňový seminár:

 • „Špecializovaný“ seminár zameraný na vybrané procedurálne štandardy kvality v súlade so zákonom 448/2008 Z. z.

Semináre sú určené pre poskytovateľov zapísaných v centrálnom registri poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb po správnom vyplnení a zaslaní prihlasovacieho formulára. Registrácia sa stáva záväznou prijatím potvrdenia o účasti zo strany IA MPSVR SR na email uvedený v prihlasovacom formulári. Semináre sa konajú v mestách Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice alebo ONLINE formou. Semináre realizované pre Bratislavský kraj sú dostupné výhradne pre poskytovateľov a zriaďovateľov z tohto kraja, z dôvodu pravidiel financovania projektov EŠIF. Prihlasovacie formuláre na jednotlivé druhy seminárov nájdete nižšie:Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb

Dĺžka trvania seminára: 2 dni

Podmienky prihlásenia na seminár:

 • registrácia poskytovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR / zriaďovateľ sociálnej služby
 • jednorazová účasť na danom type seminára

Tento druh seminára je určený len pre odborných zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa ho ešte nezúčastnili.

MestoDátumRegistrácia
ONLINE TN (lektorka: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová) 26.1. – 27.1.2023OBSADENÉ
ONLINE NR (lektorka: PhDr. Beáta Šlosárová)           2.2. – 3.2.2023  OBSADENÉ
Banská Bystrica (lektorka: Ing. Mária Filipová)14.2. – 15.2.2023OBSADENÉ
ONLINE KE (lektorka: PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA)16.2. – 17.2.2023OBSADENÉ
Bratislava (lektorka: PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA)7.3. – 8.3.2023OBSADENÉ
Nitra (lektor: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.)21.3. – 22.3.2023OBSADENÉ
ONLINE BB (lektorka: PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA)23.3. – 24.3.2023OBSADENÉ
Žilina (lektorka: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová)28.3. – 29.3.2023OBSADENÉ
Trnava (lektor: doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.)30.3. – 31.3.2023OBSADENÉ
ONLINE TN (lektorka: Mgr. Viera Šedivcová)     3.4. – 4.4.2023Prihlásiť sa
Prešov (lektorka: PhDr. Beáta Šlosárová)4.4. – 5.4.2023Prihlásiť sa
ONLINE BA (lektorka: Mgr. Viera Šedivcová)13.4. – 14.4.2023Prihlásiť sa
Trenčín (lektorka: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová)23.5. – 24.5.2023Prihlásiť sa

IMPLEA si vyhradzuje právo na zmeny.Nové kritériá v štandardoch kvality – novela zákona 

Dĺžka trvania seminára: 1 deň

Podmienky prihlásenia na seminár:

 • registrácia poskytovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR / zriaďovateľ sociálnej služby
 • jednorazová účasť na danom type seminára
MestoDátumRegistrácia
ONLINE BB (lektorka: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová) 1.2.2023 OBSADENÉ
ONLINE NR (lektorka: PhDr. Beáta Šlosárová)          28.2.2023OBSADENÉ
Banská Bystrica (lektorka: Ing. Mária Filipová)1.3.2023 OBSADENÉ
ONLINE KE (lektorka: PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA)15.3.2023OBSADENÉ
ONLINE NR (lektorka: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová, MPH, MBA)19.4.2023OBSADENÉ
ONLINE BB (lektorka: PhDr. Beáta Šlosárová)3.5.2023Prihlásiť sa

IMPLEA si vyhradzuje právo na zmeny.Základné ľudské práva a slobody

Dĺžka trvania seminára: 2 dni

Podmienky prihlásenia na seminár:

 • registrácia poskytovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR / zriaďovateľ sociálnej služby
 • jednorazová účasť na danom type seminára
MestoDátumRegistrácia
Prešov (lektorka: PhDr. Jaroslava Vertaľová, PhD.)7.2. – 8.2.2023OBSADENÉ
Žilina (lektorka: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová)  9.2. – 10.2.2023OBSADENÉ
ONLINE TN (lektor: doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.)21.2. – 22.2.2023OBSADENÉ
Banská Bystrica (lektorka: Ing. Mária Filipová)       23.2. – 24.2.2023OBSADENÉ
Bratislava (lektorka: Mgr. Viera Šedivcová)9.3. – 10.3.2023OBSADENÉ
Banská Bystrica (lektorka: Ing. Mária Filipová)18.4. – 19.4.2023Prihlásiť sa 
Bratislava (lektorka: Mgr. Viera Šedivcová)     25.4. – 26.4.2023Prihlásiť sa 
ONLINE PO (lektorka: Mgr. Viera Šedivcová)   4.5. – 5.5.2023Prihlásiť sa 
Nitra (lektor: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.)25.5. – 26.5.2023Prihlásiť sa
Košice (lektorka: PhDr. Jaroslava Vertaľová, PhD.)15.6. – 16.6.2023Prihlásiť sa
Prešov (lektorka: Mgr. Petra Závacká)18.7. – 19.7.2023Prihlásiť sa

IMPLEA si vyhradzuje právo na zmeny.Vybrané procedurálne štandardy kvality

Dĺžka trvania seminára: 2 dni

Podmienky prihlásenia na seminár:

 • Registrácia poskytovateľa sociálnych služieb v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb SR / zriaďovateľov sociálnej služby
 • jednorazová účasť na danom type seminára
MestoDátumRegistrácia
ONLINE ZA (lektorka: Mgr. Petra Závacká)16.3.-17.3.2023 OBSADENÉ
Nitra (lektor: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.20.4.-21.4.2023 Prihlásiť sa  
Trenčín (lektorka: PhDr. Gabriela Zaťková)10.5. – 11.5. 2023 Prihlásiť sa  
Košice (lektorka: PhDr. Jaroslava Vertáľová. PhD.)16.5. – 17.5. 2023Prihlásiť sa
Bratislava (lektorka: PhDr. Mgr. Branislava Belanová)17.5. – 18.5. 2023Prihlásiť sa
Banská Bystrica (lektorka: Ing. Mária Filipová)1.6. – 2.6.2023Prihlásiť sa
Prešov (lektorka: Mgr. Petra Závacká)6.6. – 7.6.2023Prihlásiť sa

IMPLEA si vyhradzuje právo na zmeny.


Tešíme sa na Vašu účasť.