EnglishSlovak

Nevädzová 5, 821 01 Bratislava 

Asistencia pri vstupe do budovy pre imobilné osoby : +421 918 711 167

Kontakty

Mgr. Pavol Jablonický
Projektový manažér

+421 2 2043 1427
pavol.jablonicky@ia.gov.sk

Ing. Tomáš Vašuta
Hlavný koordinátor – metodik

+421 2 2043 1428, +421 2 2043 1428
tomas.vasuta@ia.gov.sk

Bc. Daniela Jakubková
Hlavná koordinátorka – metodička

+421 2 2043 1426, +421 948 985 740
daniela.jakubkova@ia.gov.sk

Mgr. Katarína Hlubocká
Koordinátorka odbornej prípravy

+421 2 2043 1433, +421 917 529 959
katarina.hlubocka@ia.gov.sk

M.A. Lenka Trokšiarová
Koordinátorka odbornej prípravy

+421 2 2043 1433, +421 917 991 239
lenka.troksiarova@ia.gov.sk

Mgr. Jana Patkolová
Koordinátorka odbornej prípravy

+421 2 2043 1433, +421 947 901 528
jana.patkolova@ia.gov.sk

Mgr. Ľubica Zubáľová
Koordinátorka odbornej prípravy

+421 2 2043 1433, +421 917 991 225
lubica.zubalova@ia.gov.sk