EnglishSlovak

Podporné nástroje pre sociálny podnik – prehľad

Formy a účely podpory

Priame:

 • investičná a kompenzačná pomoc
  •  návratné: pôžičky, úvery, kapitál,
  •  polonávratné: podmienečný grant,
  • nenávratné: príspevok z fondov EU, dotácia
 • kompenzačný príspevok

Nepriame:

 • podpora dopytu
  • servisné poukážky
 • verejné obstarávanie
  • uplatňovanie sociálneho hľadiska,
  • vyhradené zákazky
 • daňové opatrenia
  • daňová úľava na reinvestovaný zisk,
  • znížená sadzba DPH
 • prevod nehnuteľností samospráv

 

Pravidlá štátnej pomoci

 
 

Ak vás zaujíma sociálne podnikanie bezplatné informácie, pomoc a podporu
Vám radi poskytnú
v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky