EnglishSlovak

Informácia o lektorovi: Ing. Mária Filipová

Expertka na sociálne služby Únie miest Slovenska.

Členka výboru platformy neziskových organizácií v sociálnej oblasti SocioFórum.

Expertka, lektorka, konzultantka v NP KSS, NP TOS, NP DIPTT.

Dlhoročné skúsenosti v práci v miestnej samospráve, dlhoročná odborníčka na oblasť poskytovania sociálnych služieb s podielom na niekoľkých domácich aj medzinárodných projektoch, autorka mnohých publikovaných odborných príspevkov so zameraním na skvalitnenie sociálnych služieb a aktívna členka rôznych profesijných organizácií sociálneho charakteru.