Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Výzvy » Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

 

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 (ďalej len "výzva"), ktorou sa výzva mení z otvorenej na uzavretú s dátumom uzavretia k 31. 07. 2017. Zmena je účinná k 23. 06. 2017 a má dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len "ŽoNFP") rozpracované pred 23. 06. 2017 v tom, že ich systém ITMS2014+ žiadateľom neumožní odoslať, z tohto dôvodu bude potrebné tieto ŽoNFP vytvoriť opätovne. 


Zmena č. 2 výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 a jej zdôvodnenie (PDF, 305 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 (PDF, 468 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 - so sledovaním zmien (RTF, 4343 kB)