O agentúre » Disponibilná indikatívna alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR

Disponibilná indikatívna alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR

.

IA MPSVR SR oznamuje, že v rámci jednotlivých výziev OP ĽZ 2014 - 2020 bude priebežne aktualizovať voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy, aby sa mohli žiadatelia efektívne rozhodovať pri predkladaní ŽoNFP. 

 

Aktuálne oznámenie:

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 06.11.2018

 

Archív 2018:


Voľná alokácia vyhlásených výziev k 23.10.2018

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 08.10.2018

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 25.09.2018

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 12.09.2018

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 28.08.2018

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 14.08.2018

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 31.07.2018

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 17.07.2018

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 03.07.2018

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 12.06.2018

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 29.05.2018

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 15.05.2018

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 02.05.2018

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 17.04.2018

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 03.04.2018

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 20.03.2018

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 06.03.2018

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 20.02.2018

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 06.02.2018

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 23.01.2018

Voľná alokácia vyhlásených výziev k 03.01.2018

Archív 2017