EnglishSlovak

Plán k nezávislému životu

  • Domov
  • Tematický workshop – Prijímatelia s poruchou autistického spektra – Prešov
05 okt
0

Tematický workshop: Prijímatelia s poruchou autistického spektra - Prešov


Pozývame vás na tematický workshop „Prijímatelia s poruchou autistického spektra“, ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) v spolupráci s partnerom projektu: Radou pre poradenstvo v sociálnej práci.

Dátum: 15.11.2023 
Forma: prezenčne
Počet účastníkov prezenčnej formy: 25 osôb
Miesto: Hotel Carpe Diem, Hlavná 95, 080 01 Prešov
Čas: od 9.00 h – 17.00 h
Program workshopu – Prijímatelia s poruchou autistického spektra

Svoju účasť, prosím potvrďte prostredníctvom prihlasovacieho formulára najneskôr do 10.11.2023.
Registrácia: Prihláška na tematický workshop – Prijímatelia s poruchou autistického spektra

Cieľom tematického workshopu je poskytovateľom sociálnych služieb, ich zriaďovateľom a odbornej verejnosti poskytnúť odborné informácie z oblasti starostlivosti o prijímateľov s PAS a intelektovým znevýhodnením. Predstavíme metódu PBS (Positive Behaviour Support). Je to metóda využívaná v zahraničí v sociálnych službách, vychádza z rešpektu k ľudským právam a učí porozumieť potrebám ľudí, ktorí pre svoje znevýhodnenie nekomunikujú bežným spôsobom. Budeme hovoriť o zásadách a princípoch pri práci, o možnostiach podpory a stratégii zvládania krízových situácii pri správaní náročnom na starostlivosť. Venovať sa budeme aj podpore pracovníkov v priamej starostlivosti o klientov s PAS.