EnglishSlovak

Solidarita s Ukrajinou

  • Domov
  • Stanovisko riadiaceho orgánu pre národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva (IMPLEA) vo veci odstránenia rizika dvojitého financovania pri súčasnom zapojení sa žiadateľov aj do Výzvy IROP-PO9-SC91-2023-108 (MIRRI SR)
04 apr
0

Stanovisko riadiaceho orgánu pre národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva


vo veci odstránenia rizika dvojitého financovania pri súčasnom zapojení sa žiadateľov aj do Výzvy IROP-PO9-SC91-2023-108 (MIRRI SR)

Pre vylúčenie dvojitého financovania boli stanovené nasledovné podmienky:

    • oprávnené obdobie, za ktoré žiadatelia budú môcť žiadať o poskytnutie finančného príspevku v rámci NP Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva (IMPLEA) je od 24.2.2022 do 27.11.2022 a následne od 29.5.2023 do konca roka 2023,
    • vylúčené obdobie pre poskytnutie finančného príspevku v rámci NP Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva (IMPLEA) je od 28.11.2022 do 28.05.2023, t. j. obdobie 26 týždňov, ktoré je predmetom finančnej podpory v rámci Výzvy IROP (MIRRI SR).

Zároveň platí, že užívatelia musia vykonávať aktivity v prospech cieľovej skupiny aj po vylúčenom období, t. j. po 29.5.2023.

Uvedené stanovisko sa týka len tých miest a obcí, ktoré sa rozhodnú zapojiť do oboch výziev súčasne.