EnglishSlovak

Havarijný stav bytoviek na Šobove? Ľudia si to vyriešili sami

  • Domov
  • Havarijný stav bytoviek na Šobove? Ľudia si to vyriešili sami
25 jan
0

Šobov je segregovaná časť Banskej Štiavnice ležiaca asi 1 km od centra mesta, ktorú si málokto pri návšteve všimne. Kedysi bola jedným z najdôležitejších miest baníckej činnosti, po útlme baníctva sa tamojšie budovy stali domovom sociálne slabších rodín a ľudí z marginalizovanej rómskej komunity. V lokalite už niekoľko rokov funguje Komunitné centrum Šobov, ktoré podáva pomocnú ruku sociálne slabším rodinám a realizuje odborné činnosti a aktivity, ktoré sú dostupné pre celú komunitu. Vďaka činnosti komunitného centra a s využitím metódy komunitnej práce sa postupne obyvatelia Šobova spojili a svojpomocne riešia problémy, ktoré ich trápia.

Bytové domy v časti Šobov – Banská Štiavnica

Mapovanie potrieb

Všetko začalo mapovaním potrieb ľudí žijúcich na Šobove, ktoré realizovali pracovníčky komunitného centra. Rozprávali sa s rodinami napríklad aj o tom, ako sa im na Šobove žije, alebo ktoré zmeny by ich život uľahčili. Dospeli k záverom, že miestnych ľudí  trápi – okrem iného – havarijný stav striech ich  nájomných bytov, nedostatočné dopravné spojenie s centrom Banskej Štiavnice, či neohľaduplnosť vodičov áut, ktorí jazdia v tejto obývanej lokalite plnej detí neuveriteľnou, ale stále povolenou 90-kou. Pochopili však, že riešenia týchto problémov vyžadujú veľa času, odhodlania a vyjednávania. V spoločnom úsilí sa preto ľudia z tejto časti mesta rozhodli začať od seba – zlepšiť si svoje životné podmienky a začať tým, na čo sami majú dosah. S asistenciou troch činorodých pracovníčok komunitného centra postupujú malými krôčikmi.  

Pri metóde komunitnej práce je pre pracovníkov komunitného centra dôležité najmä to, ktorý problém považuje za podstatný a ľuďmi zvládnuteľný samotná komunita.

Od pomenovania problému k riešeniu

Na Šobove sa postupne vyformovala komunitná rada, ktorej členmi sú aktívni ľudia spomedzi miestnych obyvateľov. Na pravidelných stretnutiach pod odborným vedením pracovníčok komunitného centra vytvorili akčný plán, teda spísali si jednotlivé kroky, ako zlepšiť vzhľad a funkčnosť zanedbaných bytoviek s pomocou ich obyvateľov. V prvej fáze sa rozhodli  vymaľovať spoločné priestory  bytoviek. Od začiatku júla 2022 sa už podarilo zrealizovať niekoľko spoločných brigád,  ktoré premenili chodby a spoločné priestory bytových domov na nepoznanie. Prvé výsledky sa stali motiváciou aj pre ostatných obyvateľov a obyvateľky bytových domov – do svojpomocnej opravy sa ich postupne začalo zapájať viac a viac.

Stav spoločných priestorov v bytových domoch pred svojpomocnou obnovou

Svojpomocne

Ľudia si sami hľadajú financie na uskutočnenie týchto úprav u externých sponzorov. Za finančné prostriedky nakupujú náradie a materiál a pri tejto činnosti je im nápomocné komunitné centrum a členovia komunitnej rady. Na obnove sa podieľa najmä rada, dobrovoľníci a ľudia, ktorí tam bývajú. Úzko spolupracujú s Bytovou správou, s. r. o. mesta Banská Štiavnica a miestnymi podnikateľmi. Medzi komunitou sa našli aj šikovní murári, vďaka ktorým nadobudla ich spoločná práca profesionálny výsledok.  „Vďaka tomu, že si ľudia na Šobove prešli procesom komunitnej práce*, vnímam celkovo posun pracovníkov komunitného centra, ale aj celej komunity na Šobove. Ľudia dostali priestor, kde môžu presadiť potreby celej komunity,“ prezradila Janette Knapeková – odborná konzultantka pre komunitnú prácu  (národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitej úrovni).

Spoločné priestory bytových domov po svojpomocnej úprave

A čo ďalej?

Toto je príklad aktívnej zmeny pohľadu komunity na riešenie svojho spoločného problému. Z 5 bytových domov, ktoré boli ešte na začiatku leta 2022 v havarijnom stave, prešli všetky svojpomocnou úpravou. V nasledujúcich týždňoch čaká komunitu ľudí na Šobove ďalšia etapa svojpomocnej úpravy, a to výmena rozbitých a zničených okien a dvier v spoločných priestoroch či úprava exteriéru.  Aj ďalšie plány do budúcna sú na Šobove jasné: pravidelné domové schôdze a určenie si domovníkov a domovníčok pre každý bytový dom, ktorí by dohliadali na ich správu. Výzvou komunitného centra je pokračovanie v aktivitách finančnej gramotnosti a ako pomôcť ľuďom na Šobove znížiť si svoje náklady na bývanie. Chuť meniť veci k lepšiemu zatiaľ Šobovčanov neopúšťa. Držíme im palce a želáme veľa síl a úspechov v rozvoji tohto miesta.


*Viac o procese komunitnej práce si môžete prečítať v pomôcke, ktorá bola vytvorená v rámci NP BOKKÚ a je dostupná na nasledujúcom linku: https://implea.gov.sk/wp-content/uploads/2022/08/Proces-KP-7-bodov_final.pdf