EnglishSlovak

CESTY ISTOTY – špeciálna relácia v spolupráci s RTVS

  • Domov
  • CESTY ISTOTY – špeciálna relácia v spolupráci s RTVS
19 okt
0

Po vyše 2-ročnom úsilí uzrela v pondelok 18.10. svetlo sveta špeciálna publicistická relácia Cesty istoty, ktorá vznikla vďaka spolupráci Implementačnej agentúry MPSVR SR s verejnoprávnou RTVS.

V dvadsiatich dieloch dostanú priestor všetky národné projekty aktuálne realizované Implementačnou agentúrou, aby na príbehoch skutočných ľudí ukázali rôzne formy podpory sociálnych služieb, ich dosah na skvalitňovanie života zdravotne i sociálne znevýhodnených občanov.

zamestnanec AFB Slovakia, s.r.o.

Veľký priestor je v relácii venovaný téme zamestnávania zraniteľných a znevýhodnených osôb v zmysle Zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Hneď, ako v máji 2018 zákon vstúpil do platnosti, začalo sa s jeho dôslednou implementáciou prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky.
A práve tu sa zrodila myšlienka na samostatnú televíznu reláciu, ktorá by priniesla širokej verejnosti informácie o nových legislatívnych pravidlách podpory rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku a zároveň ukázala inšpiratívne príklady dobrej praxe úspešných registrovaných sociálnych podnikov. Smelý cieľ sa teraz stal skutočnosťou a relácia sa práve začala vysielať.

Takmer tridsať ukážok príbehov dobrej praxe sociálneho podnikania

Sociálnej ekonomike je venovaných osem dielov – z každého samosprávneho kraja jeden. Odznie v nich celkove takmer tridsať ukážok dobrej praxe, v ktorých sa jednak štatutári podelia o svoje skúsenosti so vznikom a prevádzkovaním registrovaných sociálnych podnikov, ale rozprávajú aj zamestnanci, ktorým sa vďaka nim otvorili dvere do „normálneho“, plnohodnotného života. Scenáre boli vytvorené so zámerom ukázať naozaj široký diapazón činností sociálnych podnikov, ktorými môžu napĺňať legislatívne vyžadovaný pozitívny sociálny vplyv na spoločnosť.

Atmosféru týchto podnikov i rôznych sociálnych zariadení ďalších národných projektov si v relácii Cesty istoty môžete vychutnávať vždy v pondelok na STV3 o 18:35 a v repríze v utorok o 12:45. Reláciu je možné vidieť aj online na Live :3 – RTVS.sk.

Ak ste nevideli, pozrite si Cesty istoty č. 1 s témou sociálnej ekonomiky z Trnavského kraja.

Leave A Comment