EnglishSlovak

„Servisné poukážky – čo to je?“

  • Domov
  • „Servisné poukážky – čo to je?“
28 mar
0

Túto otázku si položí asi väčšina bežnej verejnosti, keď niekde zachytí toto slovné spojenie. Je to škoda, lebo servisné poukážky sú výborným nástrojom na odľahčenie od bežných rutinných domácich prác, ktoré väčšina ľudí považuje za stratený čas, prípadne už nemajú sily, aby si tieto práce vykonávali sami. Zároveň je to vynikajúca pomoc pre odkázané osoby (v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách), ktoré by aj chceli, ale nie sú schopné vykonávať si domáce práce a práce v záhrade samostatne.

Čo to teda je, na čo slúžia, pre koho sú určené a kde sa dajú kúpiť

S týmito informáciami sme v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky v decembri minulého roka spustili na sociálnych sieťach Facebook a Instagram informačnú kampaň, ktorá vrcholí v týchto dňoch v najčítanejších printových denníkoch s celoplošným pokrytím – Nový čas, Plus 1 deň a Pravda.


Pomoc na podporu dopytu

Cieľom kampane je informovať verejnosť o existencii tejto ceniny, o jej možnostiach a spôsobe použitia, podnietiť záujem u možných distribútorov, ktorými môžu byť obecné úrady, úrady práce alebo úrady vyšších územných celkov a v neposlednom rade vyvolať záujem o používanie tohto podporného nástroja u samotných registrovaných sociálnych podnikov, pre ktoré je táto cenina určená ako nástroj podpory predaja ich služieb a zároveň podpory zamestnanosti znevýhodnených a zraniteľných osôb.


Ak si chcete polstranový inzerát (PDF, 2MB) s prehľadne usporiadanými informáciami pre verejnosť pozrieť priamo v novinách,
tak 29. marca hľadajte v Pravde, 30. marca v denníku Plus 1 deň a 31. marca v denníku Nový čas.

Prví priekopníci

Veríme, že k prvým priekopníkom používania servisných poukážok z radov RSP, ktorými sú Mestský podnik v Snine, Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou, Obecný podnik Sap v okrese Dunajská Streda, SWEET RELEVATION z Košíc a CONTI – eco z Púchova čoskoro pribudnú ďalšie, aby sa zo servisných poukážok stal skutočne nástroj uľahčujúci nám život.

Viac informácií o servisných poukážkach

Leave A Comment