EnglishSlovak

Indexácia personálnych výdavkov pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov od 1.1.2021 v rámci NP TSP II

  • Domov
  • Indexácia personálnych výdavkov pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov od 1.1.2021 v rámci NP TSP II
09 dec
0

V súvislosti s blížiacim sa začiatkom nového roka 2021 si Vás dovolíme informovať, že na základe aktuálneho znenia Zmluvy o spolupráci (podľa bodu 5.6.) IA MPSVR SR môže jednostranne zvýšiť výšku finančných prostriedkov poskytovaných na krytie personálnych výdavkov zamestnancov, ktorí realizujú výkon terénnej sociálnej práce (uvedených v bode 5.4.).

Na základe normatívneho mechanizmu stanoveného vo Vyzvaní pre NP TSP II a v Príručke pre Prijímateľa a na základe aktuálnych možností rozpočtu NP TSP II IA MPSVR SR, s účinnosťou od 1.1.2021, zvyšuje maximálnu výšku finančných prostriedkov na personálne výdavky zamestnancov za kalendárny mesiac v porovnaní so sumou stanovenou v Zmluve o spolupráci pre rok 2020 (bod 5.4. Zmluvy o spolupráci). Index zvýšenia je stanovený na 13,6 %.

Zároveň platí, že zvýšenie finančných prostriedkov na personálne výdavky je zhora ohraničené maximálnou sumou, ktorú stanovil pre oprávnenosť týchto výdavkov Riadiaci orgán. Limity celkovej ceny práce („CCP“) sú pre dotknuté pozície nasledovné:

Názov pracovnej pozícieMaximálny limit CCP na rok 2021
Terénny sociálny pracovník1 788 €
Terénny pracovník1 176 €
Odborný pracovník pre oblasť financií, bývania a zamestnania2 050 €

b

V prípade potreby vyjasnenia problémových bodov, či uistenia sa o správnom výpočte maximálnej  oprávnenej sumy za zamestnanca od 1.1.2021, kontaktuje prosím príslušných finančných manažérov.

Kontakty:

Hlavný finančný manažér:

Matúš Kuba
tel.: 02 20 431 308
matus.kuba@ia.gov.sk

Finančný/é manažér/ky:

Eva Bilka
tel.: 02 20 431 578
eva.bilka@ia.gov.sk

Martina Bjalončíková
tel.: 02 20 431 306
martina.bjaloncikova@ia.gov.sk

Zuzana Horáčková
tel.: 02 20 431 116
zuzana.horackova@ia.gov.sk

Patrícia Koncová
tel.: 02 20 431 407
patricia.koncova@ia.gov.sk

Edita Zahorecová
tel.: 02 20 431 407
edita.zahorecova@ia.gov.sk

Zuzana Červenková
tel.: 02 20 431 407
zuzana.cervenkova@ia.gov.sk

Nataša Ďuricová
tel.: 02 20 431 210
natasa.duricova@ia.gov.sk

Rastislav Ulbricht
tel.: 02 20 431 116
rastislav.ulbricht@ia.gov.sk

Leave A Comment