EnglishSlovak

PRIHLASOVANIE na 3.cyklus informačných seminárov k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

  • Domov
  • PRIHLASOVANIE na 3.cyklus informačných seminárov k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov
17 aug
0

Pozývame Vás na 3. cyklus informačných seminárov, na ktorých Vám poskytneme základné informácie o procese deinštitucionalizácie a aktivitách národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT). Vysvetlíme Vám podmienky účasti zariadení sociálnych služieb v projekte a budeme sa snažiť rozptýliť obavy týkajúce sa tohto procesu. V rámci informačného seminára bude priestor aj na zodpovedanie prípadných otázok zo strany potenciálnych záujemcov.

Informačné semináre sa z dôvodu zhoršenia situácie týkajúcej sa pandémie COVID 19 budú realizovať online formou cez aplikáciu Microsoft Teams. Po vyplnení registračného formuláru Vám bude na emailovú adresu zaslaný link na pripojenie.

Prihlásenie:

Informačný seminár v Trnave*
Dátum: 04.09.2020
Miesto:  Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 16880/28
Čas: od 9:00 – 17:00 hod
Registrácia: do 27.8.2020 –  prihlasovanie ukončené

Informačný seminár v Nitre
Dátum: 21.09.2020
Miesto: Agroinštitút Nitra, Akademická 4.
Čas: od 9:00 – 17:00 hod
Registrácia: do 11.09.2020 – prihlasovanie ukončené

Informačný seminár v Bratislave
Dátum: 04.09.2020
Miesto: Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 16880/28
Čas: od 09:00 – 17:00 hod
Registrácia: do 27.08.2020 –  prihlasovanie ukončené

Informačný seminár v Trenčíne
Dátum: 12.10.2020
Miesto: online
Čas: od 9:00 – 15:00 hod
Registrácia: do 01.10.2020 – prihlasovanie ukončené

Informačný seminár v Banskej Bystrici
Dátum: 28.09.2020
Miesto: online
Čas: od 9:00 – 17:00 hod
Registrácia: do 14.09.2020 – prihlasovanie ukončené

Informačný seminár v Žiline
Dátum: 17.09.2020
Miesto: Informačno- poradenské centrum v Žiline
Čas: od 9:00 – 17:00 hod
Registrácia: do 07.09.2020 –  prihlasovanie ukončené

Informačný seminár v Košiciach
Dátum: 08.10.2020
Miesto: online
Čas: od 9:00 – 15:00 hod
Registrácia: do 29.09.2020 – prihlasovanie ukončené

Informačný seminár v Prešove
Dátum: 08.10.2020
Miesto: online
Čas: od 9:00 – 15:00 hod
Registrácia: do 28.09.2020 – prihlasovanie ukončené

Aktivity, ktoré NP DI PTT prinesie, Vám predstavíme za účasti zástupcov všetkých partnerov národného projektu:

• Implementačná agentúra MPSVR SR
– PhDr. Miroslav Cangár, PhD- expert pre deinštitucionalizáciu                      
 – Mgr. Zuzana Konečná-  manažérka Metodického a koordinačného tímu  
• Rada pre poradenstvo v sociálnej práci – Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD
• Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry STU, Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania – CEDA FA STU – Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD
• Slovenská únia podporovaného zamestnávania – PhDr. Viera Záhorcová,PhD

Detailnejšie informácie:

Názov projektu: Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT)

Trvanie projektu: august 2018 – október 2023

  • Hlavným cieľom projektu je príprava, kreovanie a systematická metodická podpora transformačných tímov pri tvorbe transformačných plánov pre konkrétne zariadenie sociálnych služieb.
  • V rámci projektu predpokladáme postupné zapájanie sa zariadení sociálnych služieb, ktoré absolvujú akreditované vzdelávanie a budú podporované pri kreovaní a práci transformačných tímov na  tvorbe transformačných plánov.
  • Podpora zapojených zariadení v rámci tohto projektu bude prebiehať až do obdobia vytvorenia transformačných plánov maximálne 23 mesiacov.
  • Viac informácií o projekte nájdete na: https://npdi.gov.sk/o-projekte/zakladne-informacie/

*Informačný seminár pre Trnavský a Bratislavský kraj sa bude konať 04.09.2020 v Bratislave ( Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 16880/28 ).

Leave A Comment