EnglishSlovak

Chcete sa zapojiť do projektu a neviete, či ako obec spĺňate kritérium počtu obyvateľov?

  • Domov
  • Chcete sa zapojiť do projektu a neviete, či ako obec spĺňate kritérium počtu obyvateľov?
29 júl
0

V zmysle špecifických odborných kritérií pre posudzovanie výberu tretích subjektov v NP TOS môže mať zapojená obec maximálne 1000 obyvateľov vrátane ku dňu podania žiadosti o zapojenie sa do projektu.


Ako vieme overiť, či ako obec toto kritérium spĺňame?


Kritérium počtu obyvateľov viete jednoducho overiť na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky v časti – Východiskové štatistické údaje pre potreby rozdeľovania výnosu DPFO, kde sa nachádzajú samostatné údaje za každý rok.

Link na web MF SR: https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/fiskalna-decentralizacia/

Údaje na rok 2020 vo verzii pdf:

Leave A Comment